ขณะนี้กำลังปรับปรุงเว็บไซต์ ขออภัยในความไม่สะดวกระบบสารสนเทศ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

>> โปรแกรมระบบงานทะเบียนพล นศท. ( ส่วนงานสถานศึกษาวิชาทหาร )


>> คู่มือ โปรแกรมระบบงานทะเบียนพล นศท. ( ส่วนงานสถานศึกษาวิชาทหาร )>> โปรแกรมระบบงานทะเบียนพล นศท. ( ส่วนงาน ศสร., ศฝ./นฝ.นศท. )